Feelingscoachingbeuningen@gmail.com

  Stadsverlichting

Wat is Stadsverlichting?

Stadsverlichting is een initiatief van Tijn en Kris Touber om een cultuur van verlichting te stimuleren. Om dit mogelijk te maken, vragen we mensen om hun huiskamers open te stellen voor meditatie of om een huiskamer te bezoeken.

Als mensen samen stil zijn, hebben zij een harmoniserend effect op hun omgeving, zo blijkt uit onderzoek. In steden waar regelmatig wordt gemediteerd, is er minder criminaliteit, is het minder druk op de spoedeisende hulp en zijn minder verkeersongevallen. Voor een betere wereld hoef je de straat niet op. Je bent effectiever als je samen stil bent. In een tijd van verharding, individualisme en elkaar buitensluiten, wil Stadsverlichting een huiskamercultuur van samenhorigheid stimuleren: oases waar mensen welkom zijn voor een uur stilte, liefde en ontspanning, zodat zij zich weer thuis kunnen voelen – bij zichzelf, elkaar en in hun leefomgeving.

Tevens ervaar je op een ongedwongen manier wat stilzijn, meditatie voor je doet, wat het je laat zien, je brengt, wie jij bent.

Meer informatie vindt je hier

Hoe werkt het?

Elke tweede zondag van de maand wordt in 1022 huiskamers (febr '19) gemediteerd tussen 20.00 en 21.00 uur. Dit is in mijn praktijkruimte op Kerkplein 7 in Beuningen (centrum t.o. de Action). Je meldt je vooraf aan via stadsverlichting.nu of rechtstreeks bij mij. Zonder tegenbericht kun je er vanuit gaan dat je welkom bent. Op de site van stadsverlichting.nu staan ook de data vermeld.

Tijdens deze 'huiskamerbijeenkomst' komen mensen tussen 19.45 en 20.00 uur in stilte binnen. Om 20.00 uur start de meditatie van een uur. Na afloop van de meditatie gaan mensen vaak in stilte weer weg, maar je kunt ook ervaringen uitwisselen.

Er zijn geen kosten aan verbonden en er wordt geen entree geheven. Alles is gratis.
Neem je eigen kussen, matje en/of deken mee. Als je niet op de grond kunt zitten i.v.m. een lichamelijke beperking laat mij het dan weten, dan kan ik voor een stoel zorgen.

Voel je welkom!

Namasté, Iris